söndag 12 augusti 2018

Illustration till kommande UMS-modul

Staden Kroaton som kommer att finnas i Ut mot skären-modulen ASKLAND, som bör komma 2019.
OSR-ink har illustrerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar